Wij zijn CIRCULAIRSTAAL, een staalconcept van Brink Staalbouw.
Ambitieus om staalconstructies zo te ontwerpen dat ze volledig circulair zijn, waarbij wij een actieve bijdrage leveren aan de circulaire toekomst van Nederland. In een circulaire economie blijft de waarde van producten behouden, of producten en grondstoffen worden hergebruikt om de vernietiging van grondstoffen te minimaliseren.

Brink Staalbouw

CIRCULAIRSTAAL is een staalconcept van Brink Staalbouw , één van de grotere Nederlandse staalbouwers. Brink Staalbouw, met vestigingen in Barneveld en Nijverdal, is al geruime tijd actief op het gebied van circulaire staalconstructies.

Met Bedrijfsgebouw Fokker 7 heeft Brink Staalbouw, samen met de overige betrokken bouwpartners, de  Nationale Duurzaamheidsprijs Staal 2016 gewonnen, een bekroning van al de inspanningen op het gebied van circulariteit.

Vernieuwen door te doen

CIRCULAIRSTAAL focust op:

- Het slimmer omgaan met grondstoffen, zoals ijzererts en cokes;
- Reductie van CO2 uitstoot;
- Minimaliseren afval;
- Levering van onbehandeld staal;
- Toepassing van Donorstaal;
- Design for Disassembly;
- Omgang en samenwerkingsverbanden voor nieuwe financieringsvormen zoals lease en terugkoop;
- Vernieuwing van eigendomsmodellen.

Wel circulair, niet duurder

Meer informatie, neem dan contact op met het hoofdkantoor van Brink Staalbouw, telefoonnummer +31(0)342- 401 155.

Grondstoffenakkoord

Begin 2017 heeft CIRCULAIRSTAAL het Grondstoffenakkoord ondertekend. Dit grondstoffenakkoord markeert het startpunt om in een samenwerking tussen bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties  aan de slag te gaan om zuiniger en slimmer met onze grondstoffen, producten en diensten om te gaan.  De ambitie van onze overheid is om in 2050 volledig circulair te zijn. CIRCULAIRSTAAL wil graag een actieve bijdrage leveren in deze ambitie. 

Overtuigd? Neem nu contact met ons op.