Medewerkers van CIRCULAIRSTAAL hebben workshops en trainingen gevolgd om circulair te denken en te werken. Met het doel om hergebruikte staalprofielen in te zetten, onderzoeken we of er alternatieve vormen van inkoop (gebruikte) materialen zijn. Onze bedrijfsvoering hierin is flexibel. We bieden een zo groot mogelijke meerwaarde. 

Levensloop staal

Bij het ontwerp van staalconstructies richten we ons op de gehele levensloop van het product of onderdelen daarvan. De staalcomponenten zijn eenvoudig aan te passen of uit elkaar te halen voor hergebruik. De milieuschadelijk stoffen elimineren we uit onze productieproces en onze producten.

Lineair versus circulair

Een lineaire economie zal steeds afhankelijker worden van grondstoffen met de bijbehorende prijsschommelingen. Ook zal de toenemende druk op het milieu en de effecten van klimaatveranderingen van invloed zijn op nieuwe Milieuwetgevingen en dus op lineaire modellen.

Een circulair businessmodel ondervangt bovengenoemde zaken. Het heeft echter een enorme verandering van de mindset nodig om succesvol te zijn. De samenwerkingen in de keten is van grote invloed op de circulaire gedachte. Samen zullen we moeten gaan werken aan een circulaire oplossing in de bouwketen. Met name in DBFMO-projecten kan het circulaire business model snel worden ingevoerd.

Samenwerken

Om circulair te werken is het noodzakelijk om kennis te delen en samen te werken. Dit doen we in onze keten en met partijen van andere deelproducten. We bouwen lange termijnrelaties op met leveranciers en klanten, zodat we de behoeftes kunnen blijven managen. 

Financieringsconstructies

Een staalconstructie is van nature al een product, wat grotendeels gerecycled wordt. Wat wij met CIRCULAIRSTAAL nastreven, is om de stalen componenten 1:1 te hergebruiken voor andere toepassingen. We bieden daarbij financieringsconstructies aan voor lease of terugkoop aan het einde van de economische levensduur.

Overtuigd? Neem nu contact met ons op.