Begin 2017 heeft CIRCULAIRSTAAL het Grondstoffenakkoord ondertekend. Dit grondstoffenakkoord markeert het startpunt om in een samenwerking tussen bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties  aan de slag te gaan om zuiniger en slimmer met onze grondstoffen, producten en diensten om te gaan.  De ambitie van onze overheid is om in 2050 volledig circulair te zijn. CIRCULAIRSTAAL wil graag een actieve bijdrage leveren in deze ambitie. 

Circulaire economie

In de circulaire economie gaan we beter en slimmer om met onze grondstoffen. We gebruiken en verbruiken zo min mogelijk en gaan grondstoffen maximaal hergebruiken. We ontwikkelen producten die zuiniger zijn en vinden nieuwe, slimme manieren om ze te produceren. CIRCULAIRSTAAL denkt in deze nieuwe economie na over het gebruik van staal en komt met concepten voor specifieke toepassingen.

Overtuigd? Neem nu contact met ons op.