CIRCULAIRSTAAL is uw partij voor demontage van bestaande staalconstructies en terugkoop van staalprofielen. Voor nieuwe staalconstructies gaan we uit van het principe van Design for Disassembly. Staalconstructies zijn dan zo ontworpen dat ze volledig demontabel en herbruikbaar zijn.

Hergebruik vs. recycling

In de bouwwereld is er spraakverwarring tussen hergebruik en recycling. Staal is van nature al een product dat bijna 100% recyclebaar is. Onze ambitie is om volledig herbruikbare staalconstructies te maken die 1:1 kunnen worden hergebruikt voor dezelfde toepassing of andere / nieuwe toepassingen. Dit realiseren we door ons te focussen op levering van onbehandeld staal, ontworpen volgens de principes van Design for Disassembly.

Demontabele verbindingen

Om volledig circulair te bouwen is demontage van bestaande staalconstructies en terugkoop van staalprofielen een voorwaarde in het proces. Voor nieuwe staalconstructies gaan we uit van het principe van Design for Disassembly. Staalconstructies zijn dan zo ontworpen dat ze volledig demontabel en herbruikbaar zijn.De knooppunten in de staalconstructie zijn met bouten en moeren aan elkaar bevestigd. Overige bouwcomponenten, zoals beplatingen, kunnen door de schroefverbindingen ook gedemonteerd worden en dus weer hergebruikt worden.

Doordat we tijdens het ontwerp gebruik maken van een BIM-model, ligt alle informatie van de staalprofielen vast en zijn alle profielen 100% traceerbaar.

Met Bedrijfsgebouw Fokker 7 hebben we, samen met de overige betrokken bouwpartners, de Nationale Duurzaamheidsprijs Staal 2016 gewonnen. Dit distributiecentrum is wereldwijd het eerste distributiecentrum wat volledig demontabel en herbruikbaar is

Donorstaal

Donorstaal is een nieuw begrip in de staalwereld. Het staat voor het hergebruik van staalprofielen uit bestaande gebouwen in nieuwe gebouwen. Met proeven en onderzoeken wordt de kwaliteit en toepasbaarheid voor de nieuwe toepassing onderzocht, zodat het staal een “nieuw leven” krijgt.

Wij beschikken over een landelijk netwerk van leveranciers en staalbouwers om klanten te helpen in het gebruik van Donorstaal. We weten waar welk profiel beschikbaar is en tegen welke prijs. Graag adviseren we in toepassing van het staal in een tweede cyclus.

Overtuigd? Neem nu contact met ons op.